25-tisic-korun-pro-osvc
 • Koronavirus
 • osvč
 • informace

25 tisíc korun pro OSVČ

Máte finanční problémy v souvislosti s nařízením vlády o onemocnění COVID-19? Zažádejte si o to, na co máte ze zákona nárok. Od státu můžete dostat finanční podporu 25 000 korun.

Co musím splňovat a jak žádost probíhá?

Vláda schválila záchranný balíček pro OSVČ, a to ve výši 25 000 korun. Už stačí pouze, aby ho projednal Senát, který ho má na programu na tento čtvrtek 9. dubna 2020 a po podepsání prezidentem Milošem Zemanem, můžete zažádat. Musíte ale prokázat, že na tento příspěvek, který nebude podléhat zdanění ani dalším odvodům, máte nárok.

Kdo má tedy na příspěvek nárok?

 • OSVČ musí svou činnosti vykonávat jako činnosti hlavní
 • OSVČ, které vykonávají svou činnost jako vedlejší (bez jiného pracovního poměru), tedy invalidní a starobní důchodce, podnikatele na mateřské nebo rodičovské dovolené nebo pečující o postiženou osobu podnikající studenti do 26 let
 • OSVČ, které pracují zároveň na DPP nebo DPČ
 • OSVČ jako zaměstnavatelé
 • OSVČ pobírající ošetřovné

Pokud splňujete výše uvedené požadavky, musíte také doložit čestné prohlášení s těmito splněnými podmínkami.

Pro zjednodušení a také bezpečnost, budete moci požádat o pomoc emailem a nemusíte chodit na poštu nebo příslušný finanční úřad. Příspěvek není určen osobám, které si zřídil živnost až po 12. březnu 2020. O jednorázovou částku budete moci žádost od 15. dubna 2020.

Odklad splátek a úvěrů

Kromě jednorázové podpory poslanci také schválili určité úlevy ohledně hypoték nebo úvěrů. Splátky se budou týkat pouze spotřebitelských, podnikatelských úvěrů a hypoték. Tyto museli být sjednány a také čerpány před 26. březnem 2020. Pokud máte hypotéku nebo úvěr, budete moci rovněž využít přerušení splácení, a to až na šest měsíců. Ale pozor, pokud budete chtít využít těchto možností, musíte počítat s tím, že i přes přerušení splácení, úroky budou běžet nadále, avšak využití přerušení bude bez poplatků.

V jakém případě nepůjde využít možnosti odložení splátek?

Odložení splátek se nevztahuje na všechny druhy úvěrů. O tuto možnost nebudete moci požádat, pokud máte:

 • úvěry na kreditních kartách
 • kontokorentní úvěry
 • revolvingové úvěry nebo operativní leasing
 • úvěry, u kterých měl dlužník k 26. březnu 2020 zpoždění se splátkou delší než 30 dnů
Zdroje: Vláda České republiky (vlada.cz), Česká televize (ct24.ceskatelevize.cz)