avigan-lek-proti-chripce-na-lecbu-covid-19
  • Koronavirus
  • hranice
  • uzavreni

Avigan – lék proti chřipce na léčbu COVID-19

Kde se vzal, tu se vzal, lék proti chřipce Avigan, putuje do České republiky jako experimentální lék na onemocnění COVID-19. Avigan nabízí Japonsko dvaceti zemím a Česko je jednou z nich. Lék byl testován i v souvislosti s epidemií eboly a v Číně se prokázalo, že je proti koronaviru velmi účinný.

Charakteristika léku Avigan

Avigan, jinak také Favipiravir, je lék, který registrovalo Japonsko k léčbě chřipky. Je také vyráběn jako generikum v Číně pro potřeby tamních klinických hodnocení. V České republice ani jinde v EU prozatím registrován není. Státní ústav pro kontrolu léčiv upozorňuje, že jde pouze o experimentální léčbu a lék není oficiálně registrován. A také z tohoto důvodu zmiňuje, že nelze předpokládat distribuci většího množství k široké veřejnosti k léčbě COVID-19.

V klinickém hodnocení v Číně byl lék Avigan podán 120 pacientům a výsledky poukázaly na to, že přispěl k jejich rychlejšímu zotavení. Avšak z důvodu malého počtu testovaných pacientů a dalších omezení, nemohou být studie brány za průkazné.

Lék byl Japonskem nabídnut také zemím jako Turecko, Bulharsko, Írán, Barma, Saudská Arábie, nebo Indonésie. Další země mají o lék zájem a Německo už oznámilo jeho nákup. Japonský ministr zahraničí Tošimicu Motegi uvedl, že se zeměmi, které mají zájem, chtějí mezinárodně pracovat na klinickém výzkumu tohoto léku.

Avigan, stejně jako lék remdesivir, patří do skupiny antivirotik a bylo nalezeno několik dalších léků, které vypadají pro léčbu koronaviru nadějně. Všechny léky jsou však ve fázi klinických studií a nelze bezpodmínečně prokázat jejich účinnost proti onemocnění COVID-19. Remdesivir a program pro soucitné použití

Na doporučení výboru pro humánní léčivé přípravky Evropské lékové agentury, která je známá pod zkratkou CHMP EMA, k zajištění společného přístupu všech členských států k experimentálnímu léku remdesiviru, vyjádřil Státní ústav pro kontrolu léčiv svou podporu. Na svých webových stránkách také oznámil, že neprodleně odešle na Ministerstvo zdravotnictví České republiky toto své stanovisko.

Díky programu pro soucitné použití (neboli tzv. compassionate use programu), který právě Evropská léková agentura propaguje, je jedinou možností, jak poskytnout pacientům s život ohrožující, dlouhodobě nebo vážně invalidizující nemocí přístup k léčbě, která prozatím nezískala potřebnou registraci, protože je stále ve vývoji. Do tohoto programu se právě COVID-19 řadí.

„V České republice žádné klinické hodnocení s přípravkem remdesivir neprobíhá. Proto je tzv. compassionate use program jedinou možností, jak přístup k tomuto léku získat,“ vyjádřila se ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv Irena Storová.(Státní ústav pro kontrolu léčiv, sukl.cz)

Zdroje: Státní ústav pro kontrolu léčiv (sukl.cz)