remdesivir-lek-na-koronavirus
  • Koronavirus
  • Lék
  • Remdesivir

Remdesivir – lék na koronavirus

Spása pro lidstvo? Je opravdu lék vyvinutý na koronavirus účinný nebo jak moc je dostupný pro všechny země? Kdo je výrobcem léku a jak moc pravděpodobné je, ke kolika lidem by se vůbec mohl dostat? Všechna fakta o remdesiviru jsme seskupili do přehledného článku.

Výrobce léku na koronavirus

Lék remdesivir byl vyvinut kalifornskou farmaceutickou firmou Gilead Scinces. Mimochodem je nutné podotknout, že pod vedením našeho vědce, Čecha Tomáš Cihláře. Kvůli obrovské poptávce léku pro léčbu byla nucena firma pozastavit, jelikož nastal výrazný nárůst žádostí individuálních pacientů, kteří chtěli podstoupit léčbu za pomocí tohoto léku.

Firma chtěla zpřístupnit lék co největšímu počtu lidí a záleželo tedy na rychlosti zdravotnických úřadů, kdy schválí použití těchto experimentálních léků na koronavirus.

irmy v současnosti lék poskytuje pouze dětem, těhotným ženám a mladistvým do 18 let. Pro další případy musí lidé ve velmi vážném stavu zažádat přes web firmy Gilead, avšak mimo pacienta, který byl v kritickém stavu ve Fakultní nemocnici v Praze, doposud pro jiného pacienta neschválila. Tento pacient měl výjimku, jelikož měl vážné respirační selhání. Dle vyjádření Fakultní nemocnice v Praze se pacientům stav velice zlepšil, ale dodává, že není jisté ani ověřené, že za to může pouze lék remdesivir. Podmínkou pro získání léku je tedy fakt, že pacient má respirační selhání.

Co je Remdesivir?

Co je Remdesivir?

Remdesivir se řadí mezi léky zvané antivirotika, které se používají k léčbě virových onemocnění. Tyto zabraňují množení viru. I když se o něm ví prozatím málo, protože nebyl prozatím dostatečný prostor k důkladnému testování, tento lék vypadá podle odborníků velmi slibně a hledí na něj s optimismem. remdesivir byl původně vyvinut jako lék proti ebole a je pořád ve fázi klinické studie.

Proč není lék otestovaný, když už se vyvíjel na nemoc ebola? Ve chvíli, kdy se podařilo ebolu zahnat do kouta, vědci museli se zkoušením léku přestat. Jsou také teorie, že k léčbě nemoci ebola využit i byl, ale jiné léky si vedli lépe, tak jeho používání nebylo dále studováno.

Jako první občas na světě dostal lék americký obyvatel, který si onemocnění přivezl z ohniska nákazy, a to z Wu-chanu. Poté lék remdesivir označila Světová zdravotnická organizace jako nejúčinnější variantu v boji proti koronaviru. Vzhledem k tomu, že léčba zabrala, začal se medikament aplikovat i u dalších pacientů.

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Státní ústav pro kontrolu léčiv dle svého vyjádření na oficiálních webových stránkách podniká všechny kroku k tomu, aby pro pacienty v Česku byla zajištěna veškerá dostupná léčba pro koronavirus.

Snaží se o co nejrychlejší schválení přípravku remdesivir, kdy se již spojili s americkou firmou Gilead a požádali o farmaceutickou dokumentaci.

,,Použití nikde neregistrovaného léčiva s ohledem na potvrzené šíření infekčního onemocnění povoluje Ministerstvo zdravotnictví, kterému SÚKL dodává odborné stanovisko. Lze sdělit, že naše stanovisko k použití remdesiviru na nemoc koronavirus bude kladné. Veškeré kroky konzultujeme i s příslušnými odbornými společnostmi.
Pro úplnost je nezbytné dodat, že léčivá látka remdesivir bude určena pro pacienty v kritickém stavu a žádosti o léčbu jednotlivých pacientů budou vyřizovat příslušná pracoviště, která budou dané léčivo aplikovat.“ (Státní ústav pro kontrolu léčiv, sukl.cz)

Klinická studie v České republice

Dle vyjádření náměstka ministra zdravotnictví Romana Prymuly, se jedná o umístění remdesiviru ke klinickým studiím do České republiky. Konkrétně po něm firma žádala, aby byla vytipována dvě až tři místa, kde by se studie mohla uskutečnit.

Vyjádření Gileadu

Firma, která lék remdesivir vyvinula, podala také své vyjádření:

„V tuto chvíli vyhodnocujeme každou žádost individuálně. Minimálním kritériem pro poskytnutí experimentálního léku je hospitalizace pacienta s potvrzenou infekcí koronavirus v závažném stavu. Existují ale omezení pro schválení, například multiorgánové selhání. Jedná se o experimentální látku, která není schválena k použití, nezbytné je proto také schválení lokálních úřadů. V neposlední řadě látku musíme dostat k pacientovi do nemocnice, což může být limitující faktor v případě regulací exportu a importu.“

Zdroje: Státní úřad pro kontrolu léčiv (sukl.cz), Deník (denik.cz), Fakultní nemocnice v Praze (vfn.cz), rozhlas (irozhlas.cz)