covid-19-a-uzavreni-hranice-jake-jsou-dopady
  • Koronavirus
  • hranice
  • uzavreni

COVID-19 a uzavření hranice, jaké jsou dopady?

Od 12. března 2020, kdy byl vyhlášen nouzový stav po dobu třiceti dnů, vešla v platnost také opatření, která se týkají omezeného pohybu osob po České republice, nenechalo na sebe také dlouho čekat uzavření hranic. Čeští občané se samozřejmě domů vrátit mohou, ale v současnosti pouze letecky. Cizincům a osobám bez českého občanství je na naši půdu vstup úplně zakázán. Jaké dopady má toto rozhodnutí na naše občany a kdo má udělené výjimky?

Kamiony a zásobování

V současnosti s opatřeními kvůli nákaze COVID-19 platí výjimka cestování pro řidiče nákladních vozidel. Tito řidiči dostali také po dobu trvání opatřeních řadu jiných ,,povolení“, kdy Ministerstvo dopravy v souladu s článkem 14.2 nařízení 561/2006 oznámilo Komisi, že v době od 16. března po dobu 30 dnů budou české úřady uznávat a tolerovat řidičům nákladních vozidel odchylky od pravidel dob řízení a odpočinku, které budou způsobené nečekanými zdrženími zejména na hraničních přechodech. Řidiči, kteří vinou kontrol na přechodech nebo i z důvodu jiných hygienických opatření např. u zákazníků, vyvolaných epidemií koronaviru, budou nuceni se odchýlit od stanovených pravidel, musí důvod odchylky nejpozději po dojetí na místo přestávky či odpočinku zaznamenat na výtisk z tachografu nebo na záznamový list. Současně musí řidiči dbát na to, aby žádným způsobem neohrozili bezpečnost silničního provozu. Výjimka 561/2006, Ministerstvo dopravy (mdcr.cz) Pokud mají dopravci naloženo zboží, které by mohlo rychle podlehnout zkáze, například potraviny nebo vezou náklad živých zvířat, pohonné hmoty, zdravotnický materiál či materiál na jeho výrobu, ale také poštovní zásilky, vztahují se na ně tzv. zelené trasy. Aby tito řidiči nestáli dlouhé kolony na hraničních přechodech, byly pro ně zřízeny zelené pruhy, kdy by odbavení přes hranice nemělo překročit 15 minut.

Přeshraniční a příhraniční pracovníci neboli pendleři

Mnozí z nás nerozlišují pendlera od příhraničního nebo přeshraničního pracovníka, ale není to jedno a totéž. Přeshraniční pracovník je taková osoba, která odjíždí za prací do ciziny na určitou dobu, ale jejich bydliště zůstává zachováno v jejich domovském státě. Týká se to například lidí, kteří jedou na léto pracovat dejme tomu na vinici do Itálie.

Přeshraniční pracovníci mají specifickou kategorii pracovníků a jsou jimi příhraniční pracovníci, tzv. pendleři. Tyti lidé jezdí za prací do ciziny buď denně, nebo se vracejí minimálně jednou týdně ze státu výdělečné činnosti do státu bydliště. Většinou se jedná o osoby, které bydlí blízko hranic s cizím státem a mají tak možnost pracovat v něm. Zatímco přeshraniční pracovník má v tuto chvíli smůlu a práce v jiném státě po dobu nouzových opatření nepřipadá v úvahu, pendleři mají výjimky, ale musí se řídit dalšími nařízeními a především je dodržovat.

Co jako pendler musíte splňovat, abyste mohli vycestovat do zahraničí za prací? V tuto chvíli mohou neomezeně pendlovat do jiného státu řidiči kamionů, zdravotníci nebo pečovatelé. Ostatní lidé, musí dodržovat podmínky pro vstup do jiné země a také podmínky pro vstup zpátky do České republiky. Ministerstvo vnitra České republiky uspořádalo tyto informace do přehledné tabulky.

Češi vracející se domů

Vzhledem k tomu, že vešlo v platnost úplné uzavření hranic pro automobilovou přepravu přes státy Polsko, Slovensko i Maďarsko, musí se čeští občané, kteří jsou stále v zahraničí, dopravit domů pouze letecky.

Kdy se znovu hranice otevřou?

Podle vyjádření ministra zahraničních věcí Tomáše Petříčka jsou vyhlídky znovu otevření hranic více než optimistické a uvedl, že by mohla přísná opatření brzy skončit. Zatímco epidemiolog a náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula se domnívá, že hranice by mohly zůstat zavřené klidně i dva roky, Petříček je v této věci daleko větší optimista a domnívá se, že by k uvolňování opatření mohlo dojít již v květnu. Samozřejmě nezáleží pouze na rozhodnutí české vlády, ale musí se brát v potaz i aktuální situace ostatních států. Situace se může měnit v každém státě zcela odlišně.

Češi, kteří uvízli v zahraničí

Pořád Česká republika eviduje kolem 2500 občanů České republiky, kteří se stále nacházejí v zahraničí. Tuto skutečnost bere Petříček za prioritní a snaží se občany co nejrychleji dostat zpátky. Petříček se nechal slyšet, že aktuálně řeší návrat Čechů z Nového Zélandu a Austrálie, kde je na 350 osob. Nadále také plánuje zajistit lety na Srí lanku a do Nepálu, kde se pořád nachází 110 občanů České republiky.

PixabayMinisterstvo zahraničí na svých webových stránkách uvedlo, že během uplynulých tří týdnů zajistili navrácení již pro pět tisíc českých občanů. Některé z nich přepravili letecky a zbytek se domů dostal autobusovou přepravou.

Kdy se tedy opět podíváme na dovolenou, prozatím není jasné. Vše závisí na aktuální situaci a v současné době je především důležité dostat občany zpátky do České republiky.

Zdroje: Ministerstvo zdravotnictví České republiky (mzcr.cz), Ministerstvo vnitra České republiky (mvcr.cz), Ministerstvo zahraničí České republiky (mzv.cz)