osetrovne-koronavirus
  • Koronavirus
  • Ošetřovné

Ošetřovné koronavirus

Se zavřenými školami a školkami se potýká většina rodičů, kteří mají malé děti. Zatímco potomci si užívají radosti z volna, rodičům vzniká mnohdy obrovský problém, kdo se o děti postará, zatímco oni musí do práce. Ti šťastnější mohou využít pomoci rodičů či prarodičů, ale není tomu pravidlem. Co tedy dělat, když vám nastane situace, že se nemá o potomka kdo postarat a nemůžete ho nechat samotného?

Ošetřovné aktuálně

Po dobu, kdy jsou uzavřené veškeré školky, jesle a školy, mají nově rodiče nárok na ošetřovné. Toto opatření vzniklo v souvislosti s koronavirem. Ošetřovné si mohou rodiče vzít úplně po celou dobu trvání uzavření školských a dětských zařízení.

Toto opatření se týká dětí do 13 let. Pokud máte doma hendikepované dítě starší tohoto věku, platí to pro něj také. Je zde nadále nabízená možnost se v ošetřovném střídat, kdy jeden z rodičů půjde do práce a druhý zůstane doma a poté si to vymění.

Další důležitou informací pro mnohé z vás může být, že ošetřovné bude vypláceno i zpětně, a to k datu přijetí mimořádných opatření. Samozřejmostí je, že jakmile tato opatření ztratí na účinnosti, vše se vrátí zpět do starých pravidel.

Jak zjistím, na jakou částku mám nárok?

Pro vypočítání částky, na kterou mám u ošetřovného nárok, budeme potřebovat znát průměrný denní příjem za rozhodné období. Většinou se jedná o 12 kalendářních měsíců před měsícem, ve kterém vznikla potřeba péče. Dle zákona se nadále toto pojištění upravuje pomocí redukčních hranic a ošetřovné se vyplácí za kalendářní dny. Výše ošetřovného je 60% již redukovaného denního vyměřovacího základu.

Pokud si nevíte rady, existují různé kalkulačky pro výpočet ošetřovného v souvislosti koronavirem. Oficiální kalkulačku najdete na portálu Ministerstva práce a sociálních věcí. Ošetřovné bude klasicky jako v jiných případech vypláceno zpětně za uplynulý kalendářní měsíc.

Jsou nějaké podmínky pro získání ošetřovného?

  • Ano, podmínky pro získání jsou. Níže naleznete přehled, kdy máte na ošetřovné nárok. člen, na kterého se ošetřovné vztahuje, musí být mladší 13 let (včetně) nebo hendikepovanou osobou, která může být i starší tohoto věku
  • Ošetřovné bude poskytnuto pouze osobám, které jsou v pracovním poměru nebo jsou osoby samostatně výdělečně činné (zde se vztahují trochu jiná pravidla) zaměstnanecký pracovní poměr neplatí v případě, kdy osoba, která žádá o ošetřovné, pracuje z domova
  • pokud pracujete na dohodu o provedení práce a dohodu o pracovní činnosti – nemáte nárok na ošetřovné

Jak si o ošetřovné zažádat?

V první řadě kontaktujte školu nebo zařízení, které vám vyplní formulář. Tento formulář je také k dispozici spolu s jiným na stránkách České správy sociálního zabezpečení. Dále ho zašle vám (tedy pečující osobě).

Doručený tiskopis musíte vyplnit a především podepsat a předáte ho svému zaměstnavateli. V tomto případě ani nemusíte a poštu. Dokument postačí zaslat elektronicky. Zaměstnavatel se již postará o zbytek.

Pamatujte, že vždy po skončení kalendářního měsíce musíte předat zaměstnavateli tiskopis ,,Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení“. Tento formulář je důležitý především z důvodu, aby se rodiče mohli v ošetřovném střídat. Musí být zřejmé, kdy byli doma a kdy naopak chodili do práce.

Důležitá informace – pokud se střídáte na ošetřovném s další osobou, musíte mít tyto formuláře ve dvou vyhotoveních. Tiskopisy včetně postupů k vyplnění opět naleznete na webovém portálu České správy sociálního zabezpečení.

Ošetřovné a OSVČ

Ošetřovné a OSVČ

Jak už zde bylo zmíněno, nárok na ošetřovné mají i osoby samostatně výdělečně činné. Dle webových stránek Ministerstva průmyslu a obchodu, vláda schválila finanční příspěvek všem živnostníkům, kteří pečují o děti do 13 let (do třináctých narozenin) a nemohou vykonávat podnikatelskou činnost, za podmínky, že ošetřovné již nečerpá druhý člen rodiny. Pokud tedy již ošetřovné pobírá váš partner nebo někdo jiný z rodiny, již na toto nemáte nárok. Ošetřovné pro OSVČ činí 424,-Kč na den a žádat o něj můžete od 1. dubna 2020. Vyplácení na rozdíl od zaměstnaneckého poměru je na základě čestného prohlášení, které musíte podat na příslušném živnostenském úřadu.

Stejně i v tomto případě můžete žádat o ošetřovné zpětně a bude poskytováno po celou dobu trvání vládních opatření.

Podmínky pro získání ošetřovného u OSVČ

Ani při žádání ošetřovného u OSVČ to není bez podmínek. I osoby samostatně výdělečně činné musí splňovat pár požadavků.

  • být malý či středním podnikatelem
  • musíte být zaregistrován/a jako poplatník daně z příjmů na finančním úřadě
  • jako OSVČ musíte podnikat na hlavní činnost, pokud máte OSVČ pouze jako vedlejší předmět, nárok na ošetřovné nemáte
  • nemít nedoplatky vůči Finančnímu úřadu, České správě sociálního zabezpečení či zdravotní pojišťovně

Kdo nemá nárok na ošetřovné vůbec?

Na ošetřovné dle současných pravidel nemají například policisté, vojáci nebo hasiči. Ti si mohou vzít pouze služební volno.

Samozřejmě další skupinou, které nárok na ošetřovné nevzniká, jsou nezaměstnaní.

Zdroje: Ministerstvo práce a sociálních věcí (mpsv.cz), Aperio (aperio.cz), Česká správa sociálního zabezpečení (cssz.cz)