rady-pro-osvc-na-jednom-miste
  • Koronavirus
  • osvč
  • informace

Rady pro OSVČ na jednom místě

Už se ztrácíte v tom, co můžete nebo naopak nemůžete? Máte zmatek v termínech, které se změnily v důsledku s opatřeními s COVID-19? Jste na správném místě! Níže naleznete vše, co byste jako OSVČ měli vědět.

Důležité termíny

  • termín, do kdy můžete odevzdat daňové přiznání pro rok 2019, byl v důsledku pandemie posunut, a to na 1. července 2020
  • přehledy pro zdravotní pojišťovny a Okresní správu sociálního zabezpečení byl stanoven na termín 3. srpna 2020

Důležitá informace je, že pokud bude uplatňovat tyto termíny, musí být i případný nedoplatek, musí být uhrazen do tohoto termínu.

Zálohy na pojistné

S mimořádnými opatřeními Parlament České republiky v souvislosti s epidemií odpouští od března 2020 do srpna 2020 zálohy na pojistné a také na povinné platby důchodového pojištění. O prominutí těchto plateb není nutné žádat. Úprava bude provedena automaticky. V roce 2021, až budete podávat daňové přiznání a přehledy, si tedy odečtete od výsledného pojistného zálohy, které byly uhrazeny, ale také zálohy od března do srpna. Platí to pro částky 2 544,-Kč za hlavní a 1 018,-Kč za vedlejší činnost.

Nemocenské pojištění

Nemocenské pojištění je pro OSVČ dobrovolné, tudíž pokud si toto pojištění platíte, platby nespadají do prominutých. Pokud si dál nemocenské pojištění platit chcete, musíte platit nadále.

Přerušení nebo ukončení živnosti

  • přerušení živnosti můžete i přes formulář určený pro správu sociálního zabezpečení
  • pro zápočet doby, kdy jste svou živnost přerušili, je dobré se přihlásit na úřad práce jako uchazeč o zaměstnání

v době evidence na Úřadu práce vám bude započítaná doba pro důchodové pojištění když: V době evidence na Úřadu práce byla bývalé OSVČ poskytována podpora v nezaměstnanosti (nárok na podporu v nezaměstnanosti OSVČ vznikne v případě, že v posledních 2 letech před registrací na ÚP má dobu pojištění minimálně v délce 1 roku. Doba pojištění vzniká, je-li za dané období zaplaceno pojistné.)

Doba evidence na ÚP bez nároku na podporu v nezaměstnanosti se započítává jako náhradní doba pojištění maximálně v rozsahu 3 let, přičemž tato doba se zjišťuje zpětně ode dne vzniku nároku na důchod. Nicméně do 55 let se započítává maximálně 1 rok. Česká správa sociálního zabezpečení (cssz.cz)

registrace na Úřadu práce je dobrovolná, nevzniká vám povinnost se přihlásit, ale pokud chcete, aby vám byla započítaná doba do důchodového pojištění, je to optimální

Zdroje: Česká správa sociálního zabezpečení (cssz.cz)